Det är viktigt att ni förstår hur vår process fungerar. Samtidigt är det lika viktigt för oss att förstå hur hur er process ser ut. Vi startar här:

Step02

idégenerering

Vi skapar idéer och koncept utifrån analysen med fokus på genomförbara lösningar, hänsyn till er budget och rätt leverantörer för uppdraget.

Step04

förberedelser

Vi hanterar hela arbetsflödet, lägger upp en projektplan med viktiga milstolpar och deadlines och delger alla inblandade i projektet. Vi säkerställer och kvalitetssäkrar all kommunikation och detaljhantering fram till arrangemangets genomförande, det innebär en nära dialog med både kund och leverantörer. Ni har alltid en dedikerad projektledare ”hela” vägen.

Step06

uppföljning

Vi följer alltid upp genomförda arrangemang för att mäta uppsatta målsättningar och önskat resultat. Vi tycker också det är viktigt att få feedback från er för att ständigt kunna förbättra oss. Inför uppföljningen gör vi alltid en ekonomisk sammanställning samt samman- ställning av arrangemanget i sig.

Step01

målanalysen

Det är viktigt för oss att förstå er verksamhet för att kunna analysera vårt uppdrag, vare sig det handlar om en konferens, kickoff eller kundevent. Vi granskar uppdragets syfte, målgrupp, målsättningar, budskap, tidsramar och budget.

Step03

Presentation

Vi presenterar vår förslag för er och försäkrar oss hela tiden om att vi uppfattat era önskemål.

Step05

genomförande

Vi har stor erfarenhet av att genomföra arrangemang. Vi planerar, projektleder och genomför våra event själva. På plats säkerställer vi leverans och hanterar oförutsedda händelser så ni som kund och deltagare i eventet kan fokusera på det som är viktigast för er.

Some text here. We can help you with procurement of facilities and providers for a fixed fee. Thereafter, we intend responsibility to rrangemanget

Step01

målanalysen

Det är viktigt för oss att förstå er verksamhet för att kunna analysera vårt uppdrag, vare sig det handlar om en konferens, kickoff eller kundevent. Vi granskar uppdragets syfte, målgrupp, målsättningar, budskap, tidsramar och budget.

Step02

idégenerering

Vi skapar idéer och koncept utifrån analysen med fokus på genomförbara lösningar, hänsyn till er budget och rätt leverantörer för uppdraget.

Step03

Presentation

Vi presenterar vår förslag för er och försäkrar oss hela tiden om att vi uppfattat era önskemål.

Step04

förberedelser

förberedelser

Step05

genomförande

genomförande

Step06

uppföljning

uppföljning